Play true

Šport je eden od načinov, kako ljudje izrazijo svoje telesne sposobnosti in se povežejo z drugimi. Vendar pa se v zadnjem času v športu pojavljajo različne oblike nepoštenih praks, ki spodkopavajo integriteto te dejavnosti. Zato je pomembno, da se spodbuja čist šport in da se zagotovi, da se vse športne dejavnosti izvajajo v skladu z etičnimi standardi.

Koncept “čistega športa” se nanaša na prakse in vrednote, ki spodbujajo poštenost, integriteto in odgovornost v športu. Čist šport pomeni, da se športniki ne zatekajo k dopingom, goljufijam ali kakršnim koli drugim oblikam nepoštenega vedenja, da bi izboljšali svoje dosežke ali izboljšali svoje možnosti za zmago.

Pomembno je poudariti, da je čist šport ključnega pomena za ohranjanje integritete športa in športnikov ter zagotavljanje poštenih tekmovanj. Šport je namreč v zadnjih letih postal velik posel, zato se je z njim povečal tudi pritisk na športnike, da dosežejo uspeh za vsako ceno. To pa lahko privede do uporabe nepoštenih sredstev za izboljšanje zmogljivosti, kar je v nasprotju z duhom športa.

Zato se je v zadnjih letih razvilo več pobud, ki spodbujajo čist šport, med njimi tudi iniciativa “Play True, One Team”, ki jo je razvil Svetovni protidopinški program (WADA). Namen te pobude je spodbujanje čistega športa in ozaveščanje športnikov o pomenu poštenega tekmovanja.

V Plavalnem klubu Ilirija se zavedamo pomena čistega športa in ga aktivno spoštujemo. Želimo spodbujati pošteno tekmovanje in etično vedenje v športu ter se boriti proti vsem oblikam nepoštenih praks, ki spodkopavajo integriteto športa. Naš klub sodeluje tudi v različnih iniciativah in projektih, ki spodbujajo čist šport in ozaveščanje o njegovi pomembnosti. Športnikom nudimo strokovno podporo in izobraževanje o protidopinških pravilih ter se aktivno borimo proti dopingu v športu.

V Plavalnem klubu Ilirija se zavedamo, da je šport lahko odlična priložnost za osebni in športni razvoj, vendar pa je poštenost in integriteta ključna za ohranjanje njegove vrednosti.

Zato bomo še naprej spodbujali čist šport ter se držali načela “Play
True, One Team”. Želimo biti zgled drugim klubom in športnikom ter
prispevati k ohranjanju poštenih tekmovanj ter integritete športa na
splošno.

Več si lahko preberete na naslednjih povezavah:

https://www.wada-ama.org/en/events/play-true-day-2023

https://www.sloado.si/